LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 22/04/2019 đến 27/04/2019)

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Từ ngày 22/04/2019 đến 27/04/2019

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

22/04

+ Hội ý BGH (Mời TTVP)

+ Họp giao ban GVCN (Khối 12 họp P. Công đoàn)

+ Thi nói môn Tiếng Anh 10, 11 (đến 25/4)

+ Nộp danh sách học khối thi để xếp lớp 12 năm sau

+ 8g – Phòng cô Châu

+ Giờ ra chơi

+ 13g – Phòng học

+ Nộp thầy Sang

+ BGH, Dũng

+ BGH, GVCN, GT, ĐTN

+ Nga, Tổ Ngoại ngữ

+ GVCN lớp 11

BGH

BA

23/04

+ Lên DS phòng thi lớp 10, 11

+ Phân công GV coi, chấm thi HKII lớp 10, 11

+ Nga

+ Nga

BGH

24/04

SANG

NĂM

25/04

+ Nhận đề thi HKII

+ In sao đề thi (đến 27/04)

+ Kiểm tra chéo hồ sơ

+ 8g – SGD

+ 7g30 – Bàu Bàng

+ Sang

+ Tổ in sao đề

+ Đoàn KT theo QĐ 55

SANG

CHÂU

SÁU

26/04

+ Tiếp đoàn KT hồ sơ 12 của Trường Bến Cát

+ Thi HKII: Sử, Địa lớp 10 và 11

+ 7g30 – Phòng Công đoàn

+ 13 giờ - Phòng học

+ Châu, Nga, Dũng

+ GV được phân công

CHÂU

NGA

BÀY

27/04

CHÂU

NGA

Ghi chú: - Nghỉ lễ từ ngày 29/4 đến hết ngày 01/5. Ngày02/5 lớp 10 và 11 thi HKII, lớp 12 học bình thường

               - Trực lễ : ngày 29/4 : Nga,Ngày 30/4 : Châu, Ngày 01/5 : Sang (Một số GV trực cùng BGH do cô Ngaphân công vào 22/4))    

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang


Người đọc
34
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ