Hiệu lệnh trống thi HKII lớp 12
Do tuần sau lớp 12 thi trong khi lớp 10 và 11 vẫn còn học. BGH thống nhất Hiệu lệnh trống, chuông như sau:
- Lớp 10 và 11 học theo hiệu lệnh chuông như mọi ngày
- Lớp 12 thi theo hiệu lệnh trống (bảng hiệu lệnh trống kèm mail)
Đề nghị GVCN thông báo để học sinh được rõ
   SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG KỲ THI HỌC KỲ 2-KHỐI 12  - NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT TÂY NAM  HIỆU LỆNH TRỐNG
Ngày thi Môn thi Thời gian Hiệu lệnh trống Thực hiện
Sáng thứ hai
08/4/2019
Ngữ văn
(120')
6 giờ 45' 1 hồi dài Học sinh  tập trung
7 giờ    Mở bì đề tại phòng HĐ
7 giờ 10' 3 tiếng trống Mở bì đề  và phát đề tại phòng thi
7 giờ 15' 1 tiếng trống Tính giờ làm bài
9 giờ 15' 1 hồi dài Hết giờ làm bài 
Vật Lý
(60')
9 giờ 30' 1 hồi dài Học sinh - Giám thị  tập trung
9 giờ 45'   Mở bì đề tại phòng HĐ
9 giờ 55' 3 tiếng trống Mở bì đề  và phát đề tại phòng thi
10 giờ  1 tiếng trống Tính giờ làm bài
11 giờ  1 hồi dài Hết giờ làm bài 
Sáng thứ ba
09/4/2019
Toán
(90')
6 giờ 45' 1 hồi dài Học sinh  tập trung
7 giờ    Mở bì đề tại phòng HĐ
7 giờ 10' 3 tiếng trống Mở bì đề  và phát đề tại phòng thi
7 giờ 15' 1 tiếng trống Tính giờ làm bài
8 giờ 45' 1 hồi dài Hết giờ làm bài 
Hóa
(60')
9 giờ  1 hồi dài Học sinh - Giám thị  tập trung
9 giờ 15'   Mở bì đề tại phòng HĐ
9 giờ 25' 3 tiếng trống Mở bì đề  và phát đề tại phòng thi
9 giờ 30' 1 tiếng trống Tính giờ làm bài
10 giờ 30'  1 hồi dài Hết giờ làm bài 
Sáng thứ tư
10/4/2019
Sinh
(60')
6 giờ 50' 1 hồi dài Học sinh  tập trung
7 giờ    Mở bì đề tại phòng HĐ
7 giờ 10' 3 tiếng trống Mở bì đề  và phát đề tại phòng thi
7 giờ 15' 1 tiếng trống Tính giờ làm bài
8 giờ 15' 1 hồi dài Hết giờ làm bài 
Địa
(60')
8 giờ 30' 1 hồi dài Học sinh - Giám thị  tập trung
8 giờ 45'   Mở bì đề tại phòng HĐ
8 giờ 55' 3 tiếng trống Mở bì đề  và phát đề tại phòng thi
9 giờ  1 tiếng trống Tính giờ làm bài
10 giờ  1 hồi dài Hết giờ làm bài 
Sáng thứ năm
11/4/2019
Tiếng Anh
(60')
6 giờ 50' 1 hồi dài Học sinh   tập trung
7 giờ    Mở bì đề tại phòng HĐ
7 giờ 10' 3 tiếng trống Mở bì đề  và phát đề tại phòng thi
7 giờ 15' 1 tiếng trống Tính giờ làm bài
8 giờ 15' 1 hồi dài Hết giờ làm bài 
Sử
(60')
8 giờ 30' 1 hồi dài Học sinh - Giám thị  tập trung
8 giờ 45'   Mở bì đề tại phòng HĐ
8 giờ 55' 3 tiếng trống Mở bì đề  và phát đề tại phòng thi
9 giờ  1 tiếng trống Tính giờ làm bài
10 giờ  1 hồi dài Hết giờ làm bài 
GDCD
(60')
10 giờ 5' 1 hồi dài Học sinh - Giám thị  tập trung
10 giờ 20'   Mở bì đề tại phòng HĐ
10 giờ 30' 3 tiếng trống Mở bì đề  và phát đề tại phòng thi
10 giờ 35'  1 tiếng trống Tính giờ làm bài
11 giờ 35' 1 hồi dài Hết giờ làm bài 
Bến Cát, ngày 03 tháng 4  năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Phạm Trọng Sang

Người đọc
252
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Hieu lenh trong thi HKII lop 12.xls