Trường THPT Tây Nam thông báo tuyển sinh lớp 10 NH 2019 - 2020

Hiệu trưởng trường THPT Tây Nam thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

Số:         /TB-THPTTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Bến Cát, ngày      tháng      năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp10 THPT năm học 2019 – 2020

Kính gởi : Hiệu trưởng trường THCS Phú An

            Căn cứĐiều lệ trường THCS, THPT và trường THPT nhiều cấp học ban hành kèm theo thôngtư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục vàđào tạo;

Căn cứ vào Thông tư số11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhQuy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ công văn số 2296/SGDĐT-KT-KĐQLCLGDngày 05 tháng 12 năm 2018 của Sở giáo dục & đào tạo Bình Dương về hướng dẫntuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020.

         Hiệu trưởng trường THPT TâyNam thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 củatrường như sau:

       1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 08 lớp / 300học sinh

       2. Đối tượng tuyển sinh: bảo đảm đủ các tiêu chuẩn sau:

- Học sinh đã được công nhận tốtnghiệp THCS .

- Học sinh trong độ tuổi từ 15 đến17 (thuộc các năm sinh: 2002, 2003, 2004). Đối với học sinh là người dân tộcthiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, họcsinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổiquy định.

       3. Phương thức tuyển sinh: thi tuyển

       4. Lịch thi tuyển:

    Ngày

  Giờ

                          Nội dung

Thời gian

28/5/2019

  9h00

Sinh hoạt nội quy thí sinh

29/5/2019

  7h00

  8h00

Khai mạc hội đồng thi;

Tổ chức thi môn Ngữ văn

120 phút

14h00

Tổ chức thi môn Tiếng Anh

  60 phút

30/5/2019

  8h00

Tổ chức thi môn Toán

120 phút

       5. Hồ sơ dự tuyển:

          5.1. Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 (cấp miễn phí), Các trường THCS đăng ký số lượng đơn theosố điện thoại 0918.212.606 gặp thầy Dũng Tổ trưởng VP (gọi hoặc gửi tin nhắn)trước ngày 20/4/2019. Cử người đến văn phòng trường THPTTây Nam nhận đơn từ 22/4/2019 đến ngày 24/4/2019 khiđi phải có giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị cử đi.

          Đốivới người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước thì phải cógiấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn đang trực tiếp quản lý vào đơn xindự tuyển và không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyềncông dân.

5.2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không phải là giấy khai sinh photo công chứng);

5.3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong nămdự tuyển do các cơ sở giáo dục cấp;

5.4. Bản chính học bạ THCS;

5.5. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quancó thẩm quyền cấp (nếu có);

5.6. 02 ảnh cỡ 3x4;

5.7. Bản photo của hộ khẩu gia đình (không cần công chứng). Nếu hộ khẩu và khai sinh khôngkhớp nhau thì phải điều chỉnh hộ khẩu trước khi nộp hồ sơ).

       6. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ 8 giờ ngày14/5/2019 đến 16 giờ ngày 17/5/2019 tại Trường THPT Tây Nam theo giờ hành chính. Nhà trường chỉ nhận các hồsơ được bỏ trong bao hồ sơ ghi đầy đủ thông tin bên ngoài và bao hồ sơ không bị nhàu hoặc rách Từ 18/5/2019,trường không nhận hồ sơ nộp trể.

Nơi nhận :

  - Phòng KTQLCLGD (b/c);

  - UBND TX. Bến Cát  (b/c”);

  - PGDĐT TX. Bến Cát;

  - UBND xã Phú An;

  - UBND xã An Tây;

  - Như kính gởi;

  - Website trường;

  - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang

                                                                                                                


Người đọc
167
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Mau don tuyen sinh L10 2019-2020.doc