CV 537/GDĐT-KTQLCLGD Về việc hướng dẫn thực hiện qui chế thi THPT QG 2019

Kì thi THPTQG năm 2019 được thực hiện theo qui chế thi THPTQG và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo ...

Người đọc
111
Nguồn
 
Chia sẻ
CV 537-HD thi THPTQG 2019.pdf