Lịch thi HKII - NH 2018 - 2019

- Từ 22/04/2019 đến 27/04/2019 (Bắt đầu từ 13 giờ): tổ chức kiểm tra kỹnăng nói môn tiếng Anh lớp 10, 11. Tổ Anh văn thực hiện. Lịch kiểm tra kỹ năngnói như sau:


TrườngTHPT Tây Nam

LỊCH THI HKII

- Từ 22/04/2019 đến 27/04/2019 (Bắt đầu từ 13 giờ): tổ chức kiểm tra kỹnăng nói môn tiếng Anh lớp 10, 11. Tổ Anh văn thực hiện. Lịch kiểm tra kỹ năngnói như sau:

KHỐILỚP 10 VÀ 11

Thứ hai

22/04

Thứ ba

23/04

Thứ tư

24/04

Thứ năm

25/04

Lớp 10A1

Lớp 10A2

Lớp 10A3

Lớp 10A4

Lớp 10A5

Lớp 10A6

Lớp 11A1

Lớp 11A2

Lớp 11A3

Lớp 11A4

Lớp 11A5

Lớp 11A6

Lớp 11A7

- Lịch thi học kỳ II tậptrung tất cả các môn như sau:

Khối lớp 12 (09phòng), thi buổi sáng

STT

Ngày

Môn

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề tại phòng hội đồng

Giờ phát đề tại phòng thi

1

08/04/2019

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

2

Vật lý

60 phút

9 giờ 45

9 giờ 55

3

09/04/2019

Toán

90 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

4

Hoá học

60 phút

9 giờ 15

9 giờ 25

5

10/04/2019

Sinh học

60 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

6

Địa lý

60 phút

8giờ 45

8 giờ 55

7

11/04/2019

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

8

Lịch Sử

60 phút

8 giờ 45

8 giờ 55

9

GDCD

60 phút

10 giờ 20

10 giờ 30

Khối lớp 11 (10 phòng), thi buổi sáng

STT

Ngày

Môn

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề tại phòng hội đồng

Giờ phát đề tại phòng thi

1

02/05/2019

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

2

Vật lý

60 phút

9 giờ 15

9 giờ 25

3

03/05/2019

Toán

90 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

4

Hoá học

60 phút

9 giờ 15

9 giờ 25

5

04/05/2019

Sinh học

60 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

6

Tiếng Anh

60 phút

8 giờ 45

8 giờ 55

7

26/04/2018

Lịch sử

60 phút

7 giờ 00

7 giờ 10

8

Địa lý

60 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

Khối lớp 10 (11 phòng), thi buổi chiều

STT

Ngày

Môn

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề tại phòng hội đồng

Giờ phát đề tại phòng thi

1

02/05/2018

Ngữ văn

90 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

2

Vật lý

60 phút

15 giờ 00

15 giờ 10

3

03/05/2018

Toán

90 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

4

Hoá học

60 phút

15 giờ 00

15 giờ 10

5

04/05/2018

Sinh học

60 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

6

Tiếng Anh

60 phút

15 giờ 00

15 giờ 10

7

26/04/2018

Lịch sử

60 phút

12 giờ 50

13 giờ 00

8

Địa lý

60 phút

14 giờ 30

14 giờ 40

Ghi chú:

- Các môn Tin học, Công nghệlớp 12 sẽ thi vào ngày 01/04/2019 (chiều thứ hai, giờ kiểm tra tập trung)

- Các môn Tin học, GDCD, Côngnghệ lớp 10 và 11 sẽ thi vào ngày 20/04/2019 (13 giờ chiều thứ bảy)

          -  Các môn: TD, QP: GVBM tổ chức thi trước ngày 07/04/2019(đối với khối 12); thi trước ngày 27/04/2019 (đối với khối 10 và 11).


Người đọc
121
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
LICH THI HKII.docx