Lí lịch trích ngang

Hiệu trưởng: NGUYỄN THẾ CƯỜNG

- Ngày, tháng, năm sinh : 13/08/1965.

- Quê quán : Thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Nơi thường trú : Thị xã Tân uyên, tỉnh Bình Dương.

- Đơn vị công tác: Trường THPT Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Lý - Toán.

- Ngày vào ngành: tháng 10 năm 1988 

- Ngày vào đảng chính thức : 28/11/2003.

 

 

Phó hiệu trưởng : NGUYỄN THỊ UYÊN THÁI

- Ngày, tháng, năm sinh : 30/4/1968.

- Quê quán : phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Nơi thường trú : Ấp Cổng Xanh, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Đơn vị công tác: Trường THPT Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Anh.

-  Ngày vào ngành: tháng 9 năm 1988 

- Ngày vào đảng chính thức : 31/3/2000.

 

 

 

 Phó hiệu trưởng : NGUYỄN HỮU ĐIỂM

- Ngày, tháng, năm sinh : 25/11/1975.

- Quê quán : Hưng Hà  - Thái Bình.

- Nơi thường trú : Ấp Cổng Xanh, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Đơn vị công tác: Trường THPT Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ ngôn ngữ học.

-  Ngày vào ngành: tháng 8 năm 1999

- Ngày vào đảng chính thức : 23/11/2008.

 

 

Tin tổng hợp