Hướng dẫn truy cập, khai thác văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Các đơn vị, trường học và cán bộ, công chức, viên chức có thể truy cập và khai thác sử dụng miễn phí các văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa chỉ http://vbpl.vn

Người đọc
489
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0