Danh sách kết quả các khối thi đua NH 2020-2021

DANHSÁCH

Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thiđua và tặng Bằng khen

cho đơn vị thuộc các khối thiđua ngành Giáo dục và Đào tạo

đạt thành tích hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ năm học 2020-2021

(Đính kèm Thông báo số 1509/TB-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021

của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương)

I.    Cờ thi đua Chính phủ: 02 đơn vị

TT

Đơn vị

Thành tích

1

Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một

Nhất Khối thi đua số 2 khối các trường THPT công lập

2

Trường Tiểu học An Phú, thành phố Thuận An

Nhất Khối thi đua số 11 khối các trường tiểu học

II.     Cờ thi đua UBND tỉnh: 12 đơn vị

TT

Đơn vị

Thành tích

1

Trường THPT Trần Văn Ơn, thành phố Thuận An

Nhất Khối thi đua số 3 khối các trường THPT công lập

2

Trường Trung Tiểu học Pétrus Ký, thành phố Thủ Dầu Một

Nhất Khối thi đua số 4 khối các trường THPT ngoài công lập

3

Trường Mầm non Tuổi Ngọc, thành phố Thủ Dầu Một

Nhất Khối thi đua số 6 khối các trường mầm non công lập

4

Trường Mầm non Võ Thị Sáu, thành phố Dĩ An

Nhất Khối thi đua số 7 khối các trường mầm non công lập

5

Trường Mầm non Thanh Tân, huyện Dầu Tiếng

Nhất Khối thi đua số 8 khối các trường mầm non công lập

6

Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm, thành phố Thủ Dầu Một

Nhất Khối thi đua số 9 khối các trường mầm non ngoài công lập

7

Trường Mầm non Hoa Mùa Xuân, thị xã Tân Uyên

Nhất Khối thi đua số 10 khối các trường mầm non ngoài công lập

8

Trường Tiểu học Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

Nhất Khối thi đua số 12 khối các trường tiểu học

9

Trường Tiểu học Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng

Nhất Khối thi đua số 13 khối các trường tiểu học

10

Trường THCS Chu Văn An, TP. Thủ Dầu Một

Nhất Khối thi đua số 14 khối các trường THCS

11

Trường THCS Mỹ Phước, thị xã Bến Cát

Nhất Khối thi đua số 15 khối các trường THCS

12

Trường THCS Quang Trung, huyện Bàu Bàng

Nhất Khối thi đua số 16 khối các trường THCS

III. Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

1.   Tập thể: 108 đơn vị

TT

Đơn vị

Thành tích

1

Trường THPT Trịnh Hoài Đức, thành phố Thuận An

Hạng 2 Khối thi đua số 2

2

Trường THPT Dĩ An, thành phố Dĩ An

Hạng 3 Khối thi đua số 2

3

Trường THPT Bến Cát, thị xã Bến Cát

Hạng 4 Khối thi đua số 2

4

Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thị xã Tân Uyên

Hạng 5 Khối thi đua số 2

5

Trường THPT Bình Phú, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 6 Khối thi đua số 2

6

Trường THPT Lê Lợi, huyện Bắc Tân Uyên

Hạng 2 Khối thi đua số 3

7

Trường THCS-THPT Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng

Hạng 3 Khối thi đua số 3

8

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 4 Khối thi đua số 3

9

Trường THPT Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên

Hạng 5 Khối thi đua số 3

10

Trường THPT Phước Hòa, huyện Phú Giáo

Hạng 6 Khối thi đua số 3

11

Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 3 Khối thi đua số 4

12

Trường Mầm non Hoa Mai 1, thành phố Thuận An

Hạng 2 Khối thi đua số 6

13

Trường Mầm non Hoa Cúc 1, thành phố Thuận An

Hạng 3 Khối thi đua số 6

14

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc 9, thành phố Thuận An

Hạng 4 Khối thi đua số 6

15

Trường Mầm non Hoa Mai 5, thành phố Thuận An

Hạng 5 Khối thi đua số 6

16

Trường Mầm non Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 6 Khối thi đua số 6

17

Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 7 Khối thi đua số 6

18

Trường Mầm non Hoa Mai 4, thành phố Thuận An

Hạng 8 Khối thi đua số 6

19

Trường Mầm non Lê Thị Trung, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 9 Khối thi đua số 6

20

Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 10 Khối thi đua số 6

21

Trường Mầm non Rạng Đông, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 11 Khối thi đua số 6

22

Trường Mầm non Bé Yêu, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 2 Khối thi đua số 9

23

Trường Mầm non Bạch Tuyết, thành phố Thuận An

Hạng 3 Khối thi đua số 9

24

Trường Mầm non Phương Mai, thành phố Thuận An

Hạng 4 Khối thi đua số 9

25

Trường Mầm non Tương Lai, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 5 Khối thi đua số 9

26

Trường Mầm non Đom Đóm, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 6 Khối thi đua số 9

27

Trường Mầm non Đại Phước, thành phố Thuận An

Hạng 7 Khối thi đua số 9

28

Trường Mầm non Nhân Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 8 Khối thi đua số 9

29

Trường Mầm non Phượng Hồng, thành phố Thuận An

Hạng 9 Khối thi đua số 9

30

Trường Mầm non Quốc tế Abi Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 10 Khối thi đua số 9

31

Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ 2, thành phố Thuận An

Hạng 11 Khối thi đua số 9

32

Trường Tiểu học Phú Hòa 1, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 2 Khối thi đua số 11

33

Trường Tiểu học Lái Thiêu, thành phố  Thuận An

Hạng 3 Khối thi đua số 11

34

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Thuận An

Hạng 4 Khối thi đua số 11

35

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, thành phố Thuận An

Hạng 5 Khối thi đua số 11

36

Trường Tiểu học Bình Hòa 2, thành phố Thuận An

Hạng 6 Khối thi đua số 11

37

Trường Tiểu học Bình Hòa, thành phố Thuận An

Hạng 7 Khối thi đua số 11

38

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 8 Khối thi đua số 11

39

Trường Tiểu học Hiệp Thành, thành phố  Thủ Dầu Một

Hạng 9 Khối thi đua số 11

40

Trường Tiểu học Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 10 Khối thi đua số 11

41

Trường Tiểu học Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 11 Khối thi đua số 11

42

Trường THCS Phú Long, thành phố Thuận An

Hạng 3 Khối thi đua số 14

43

Trường THCS Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 4 Khối thi đua số 14

44

Trường THCS Trịnh Hoài Đức, thành phố Thuận An

Hạng 5 Khối thi đua số 14

45

Trường THCS Trần Đại Nghĩa, thành phố Thuận An

Hạng 6 Khối thi đua số 14

46

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thuận An

Hạng 7 Khối thi đua số 14

47

Trường THCS Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một

Hạng 8 Khối thi đua số 14

48

Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, thị xã Tân Uyên

Hạng 3 Khối thi đua số 7

49

Trường Mầm non Huỳnh Thị Chấu, thị xã Tân Uyên

Hạng 4 Khối thi đua số 7

50

Trường Mầm non Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát

Hạng 5 Khối thi đua số 7

51

Trường Mầm non An Điền, thị xã Bến Cát

Hạng 6 Khối thi đua số 7

52

Trường Mầm non Hoa Hồng 7, thành phố Dĩ An

Hạng 7 Khối thi đua số 7

53

Trường Mầm non Phú An, thị xã Bến Cát

Hạng 8 Khối thi đua số 7

54

Trường Mầm non Hoa Hồng 6, thành phố Dĩ An

Hạng 8 Khối thi đua số 7

55

Trường Mầm non Phú Chánh, thị xã Tân Uyên

Hạng 10 Khối thi đua số 7

56

Trường Mầm non Hoa Hồng 4, thành phố Dĩ An

Hạng 11 Khối thi đua số 7

57

Trường Mầm non Sen Tím, thành phố Dĩ An

Hạng 2 Khối thi đua số 10

58

Trường Mầm non Sơn Ca, thị xã Bến Cát

Hạng 3 Khối thi đua số 10

59

Trường Mầm non Đồ Rê Mi, thành phố Dĩ An

Hạng 4 Khối thi đua số 10

60

Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ, thị xã Bến Cát

Hạng 5 Khối thi đua số 10

61

Trường Mầm non Thái Hòa, thị xã Tân Uyên

Hạng 6 Khối thi đua số 10

62

Trường Mầm non Ánh Sao, thị xã Bến Cát

Hạng 7 Khối thi đua số 10

63

Trường Mầm non Ánh Cầu Vồng, thành phố Dĩ An

Hạng 8 Khối thi đua số 10

64

Trường Mầm non Họa Mi, thành phố Dĩ An

Hạng 9 Khối thi đua số 10

65

Trường Tiểu học An Điền, thị xã Bến Cát

Hạng 2 Khối thi đua số 12

66

Trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Dĩ An

Hạng 3 Khối thi đua số 12

67

Trường Tiểu học Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên

Hạng 4 Khối thi đua số 12

68

Trường Tiểu học Uyên Hưng B, thị xã Tân Uyên

Hạng 5 Khối thi đua số 12

69

Trường Tiểu học Tân Định, thị xã Bến Cát

Hạng 6 Khối thi đua số 12

70

Trường Tiểu học Đông Hòa, thành phố Dĩ An

Hạng 7 Khối thi đua số 12

71

Trường Tiểu học Dĩ An C, thành phố Dĩ An

Hạng 8 Khối thi đua số 12

72

Trường Tiểu học Thới Hòa, thị xã Bến Cát

Hạng 9 Khối thi đua số 12

73

Trường Tiểu học Đông Hòa B, thành phố Dĩ An

Hạng 10 Khối thi đua số 12

74

Trường Tiểu học Mỹ Phước, thị xã Bến Cát

Hạng 11 Khối thi đua số 12

75

Trường Trung học cơ sở Dĩ An, thành phố Dĩ An

Hạng 2 Khối thi đua số 15

76

Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh, thị xã Bến Cát

Hạng 3 Khối thi đua số 15

77

Trường Trung học cơ sở Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

Hạng 4 Khối thi đua số 15

78

Trường Trung học cơ sở An Bình, thành phố Dĩ An

Hạng 5 Khối thi đua số 15

79

Trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An

Hạng 6 Khối thi đua số 15

80

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên

Hạng 7 Khối thi đua số 15

81

Trường Trung học cơ sở Khánh Bình, thị xã Tân Uyên

Hạng 8 Khối thi đua số 15

82

Trường Mầm non Trúc Xanh, huyện Bắc Tân Uyên

Hạng 2 Khối thi đua số 8

83

Trường Mầm non Bông Trang, huyện Bắc Tân Uyên

Hạng 3 Khối thi đua số 8

84

Trường Mầm non Cây Trường,  huyện Bàu Bàng

Hạng 4 Khối thi đua số 8

85

Trường Mầm non Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên

Hạng 5 Khối thi đua số 8

86

Trường Mầm non Tân Hiệp, huyện Phú Giáo

Hạng 6 Khối thi đua số 8

87

Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Dầu Tiếng

Hạng 7 Khối thi đua số 8

88

Trường Mầm non Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo

Hạng 8 Khối thi đua số 8

89

Trường Mầm non Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng

Hạng 9 Khối thi đua số 8

90

Trường Mầm non Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo

Hạng 10 Khối thi đua số 8

91

Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Bàu Bàng

Hạng 11 Khối thi đua số 8

92

Trường Tiểu học Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên

Hạng 2 Khối thi đua số 13

93

Trường Tiểu học Phước Vĩnh B, huyện Phú Giáo

Hạng 3 Khối thi đua số 13

94

Trường Tiểu học Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên

Hạng 4 Khối thi đua số 13

95

Trường Tiểu học Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng

Hạng 5 Khối thi đua số 13

96

Trường Tiểu học Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên

Hạng 6 Khối thi đua số 13

97

Trường Tiểu học Long Bình, huyện Bàu Bàng

Hạng 7 Khối thi đua số 13

98

Trường Tiểu học Ngô Quyền, huyện Dầu Tiếng

Hạng 8 Khối thi đua số 13

99

Trường Tiểu học Vĩnh Hòa B, huyện Phú Giáo

Hạng 9 Khối thi đua số 13

100

Trường Tiểu học An Lập, huyện Dầu Tiếng

Hạng 10 Khối thi đua số 13

101

Trường Tiểu học Vinh Hòa A, huyện Phú Giáo

Hạng 11 Khối thi đua số 13

102

Trường Trung học cơ sở An Bình, huyện Phú Giáo

Hạng 2 Khối thi đua số 16

103

Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Tam Lập, huyện Phú Giáo

Hạng 3 Khối thi đua số 16

104

Trường Trung học cơ sở Long Hòa, huyện Dầu Tiếng

Hạng 4 Khối thi đua số 16

105

Trường Trung học cơ sở Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

Hạng 5 Khối thi đua số 16

106

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng

Hạng 6 Khối thi đua số 16

107

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo

Hạng 7 Khối thi đua số 16

108

Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên

Hạng 8 Khối thi đua số 16

2.   Cá nhân: 14 Hiệu trưởng quản lý đơn vị được xếp hạng Nhất 14 Khối thi đua.

TT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị

1

Ông Nguyễn Văn Sơn

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương

2

Ông Hoàng Thanh Cần

Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Ơn

3

Bà Trần Xuân Mai

Hiệu trưởng Trường Trung Tiểu học Pétrus Ký

4

Bà Huỳnh Thị Thủy Trinh

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc, thành phố Thủ Dầu Một

5

Bà Lê Thị Duyên

Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm, thành phố Thủ Dầu Một

6

Ông Nguyễn Thành Sơn

Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phú, thành phố Thuận An

7

Bà Diệp Thị Ngọc Dung

Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một

8

Bà Trần Thị Kim Chung

Hiệu trưởng Trường Mầm non Võ Thị sáu, thành phố Dĩ An

9

Bà Phạm Ngọc Nhiên

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mùa Xuân, thị xã Tân Uyên

10

Ông Phan Tấn Tài

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

11

Ông Phạm Văn Sang

Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Phước, thị xã Bến Cát

12

Bà Nguyễn Thị Phương Dung

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Tân, huyện Dầu Tiếng

13

Bà Nguyễn Thị Ghi

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng

14

Ông Lê Văn Trọng

Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, huyện Bàu Bàng


Người đọc
77
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
 
Tin tổng hợp
Tìm kiếm
  Search
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0