Lịch tuần 7_ HK1- Năm học 2021-2022

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH

LỊCH TUẦN 7– HỌC KỲ I

Năm học 2021-2022


( Từ 25/10/2021->30/10/2021)

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI  THỰC HIỆN

Thứ Hai

25/10

-         Sinh hoạt chủ nhiệm

-         Dạy theo TKB

-         9 giờ00: Họp Ban giám hiệu

-         Dạy GDĐP lớp 6 phân môn Địa lý

-         Sơ kết thi đua tuần 6

-         Nộp biên bản họp CMHS cho TKHĐ

GVCN

GVBM

Cô May

Đoàn + Đội

GVCN các lớp chưa nộp

Thứ Ba

26/10

-         Dạy theo TKB

-         Lao động vệ sinh trường lớp theo phân công

-         7g30: tham gia câu lạc bộ nói Tiếng anh ( trực tuyến)

GVBM

GV Anh văn THPT

Thứ Tư

27/10

-         Day theo TKB

-         Lao động vệ sinh trường lớp theo phân công

CB –GV – NV

Thứ Năm

28/10

-         Dạy theo TKB

-         Báo cáo phương án kiểm tra giữa kỳ cho BGH

GVBM

TTCM

Thứ Sáu

29/10

-         Dạy theo TKB

-         Lao động vệ sinh trường lớp theo phân công

-         Nhận bàn giao hồ sơ, phòng PHT Điểm

GVBM

Theo phân công

BGH, C.Thuận,  

C. Thơ, C. Bình

Thứ Bảy

30/10

-   Dạy theo TKB

-   Niêm yết TKB THPT thực hiện từ 01/11

-   Niêm yết lịch kiểm tra giữa kỳ (trực tuyến)

-         Nộp đề kiểm tra giữa HK1: khối 12 nộp cho cô Giang, các khối còn lại nộp cho cô Thái ( gửi email)

GVBM

Cô Thái

TTCM

       

 HIỆU TRƯỞNG


Người đọc
18
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
 
Tin tổng hợp
Tìm kiếm
  Search
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0