Hướng dẫn truy cập, khai thác văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Các đơn vị, trường học và cán bộ, công chức, viên chức có thể truy cập và khai thác sử dụng miễn phí các văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa chỉ http://vbpl.vn

Người đọc
594
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
 
Tin tổng hợp
Tìm kiếm
  Search
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0