Nội dung chi tiết
Kế hoạch làm việc tháng 3 năm 2016
Kế hoạch làm việc theo tháng được áp dụng cho toàn trường, đề nghị CBGV-CNV theo dõi thường xuyên để thực hiện.
Người đọc
447
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
KẾ HOẠCH THÁNG 03 - 2016.doc
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 2
Members Thành viên 0
Total Thống kê 2