Nội dung chi tiết
Kế hoạch làm việc tháng 2 năm 2016

      Kế hoạch làm việc theo tháng được áp dụng cho toàn trường, đề nghị CBGV-CNV theo dõi thường xuyên để thực hiện.

Người đọc
411
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
KE HOACH THÁNG 02-2016.doc
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 0
Members Thành viên 0
Total Thống kê 0