Nội dung chi tiết
Kế hoạch làm việc tháng 1 năm 2016
Kế hoạch làm việc theo tháng được áp dụng cho toàn trường, đề nghị CBGV-CNV theo dõi thường xuyên để thực hiện
Người đọc
498
Nguồn
 
Chia sẻ
KẾ HOẠCH THÁNG 01-2016.doc
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1