Nội dung chi tiết
Kế hoạch làm việc tháng 12 năm 2015
Kế hoạch làm việc theo tháng được áp dụng cho toàn trường, đề nghị CBGV-CNV theo dõi thường xuyên để thực hiện
Người đọc
501
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
KẾ HOẠCH THÁNG 12-2015.doc
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 0
Members Thành viên 0
Total Thống kê 0