Nội dung chi tiết
Dừng thưởng THI THỬ và bắt đầu vòng tự luyện đầu tiên năm học 2015 - 2016 (Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet)
Để chuẩn bị cho các chương trình sắp tới trong năm học mới 2015-2016. Kể từ ngày 01/08/2015 Công ty CP Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) quyết định dừng hình thức thưởng thi thử hàng tháng.
TỔ NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC THỰC HIỆN, BÁO CÁO BGH. GVCN ĐƯA VÀO NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP


Năm học mới sắp đến, chúng ta cũng chuẩn bị kết thúc 3 tháng hè và để chuẩn bị cho các chương trình sắp tới của năm học 2015 – 2016.

Kể từ ngày 01/08/2015 Công ty CP Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) quyết định dừng hình thức thưởng thi thử hàng tháng của cuộc thi VỪA VUI HÈ, VỪA SAY MÊ THỬ SỨC!
Các bạn vẫn có thể tham gia Thi thử bình thưởng để rèn luyện kiến thức cho mình!

Để mọi công việc chuẩn bị cho vòng thi chính thức đầu tiên được kịp thời, BTC xin thông báo:

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học mới sẽ bắt đầu vòng tự luyện đầu tiên kể từ ngày 17/08/2015. Khi các bạn vào trang web và vào thi hệ thống sẽ yêu cầu học sinh cập nhật lại thông tin trường , lớp cho năm học 2015 - 2016. Tất cả các tài khoản đã có chỉ được chỉnh sửa thông tin cá nhân tham gia các vòng thi của năm học 2014 - 2015 đến 23h59' ngày 05/09/2015. Sau thời điểm này cho tới hết năm học, hệ thống sẽ không cho phép sửa thông tin cá nhân. 
Từ ngày 6/9/2015 các tài khoản đăng ký mới đều không thể sửa lại thông tin cá nhân, bởi vậy khi Đăng ký thành viên các bạn phải điền các thông tin chính xác (nếu muốn dùng tài khoản đó để tham gia các vòng thi chính thức).

Họ tên: Nguyễn Trần Thạnh.
Đơn vị: GDTrH-CNTT Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
Số điện thoại: 0972639070
Người đọc
643
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 0
Members Thành viên 0
Total Thống kê 0