Nội dung chi tiết
Các phương thức tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2015
Các phương thức tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2015

Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết có 3 phương thức để thí sinh tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2015:

- Thứ nhất: Thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi đăng ký dự thi

- Thứ hai: Thí sinh tra cứu kết quả thi qua website của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: http://thi.moet.gov.vn

- Thứ ba: Thí sinh tra cứu kết quả thi qua mạng các báo điện tử đã đăng ký kết nối kết quả thi với Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Giao diện Website tra cứu điểm của Bộ GDĐT

Người đọc
646
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1