Nội dung chi tiết
Lịch thi, lịch phỏng vấn đối với TS đăng ký dự tuyển giáo viên tiếng Anh ngành GD&ĐT năm học 2015-2016
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015 – 2016 thông báo lịch thi, lịch phỏng vấn đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên dạy môn tiếng Anh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông như sau:
Lịch thi, lịch phỏng vấn đối với TS đăng ký dự tuyển giáo viên tiếng Anh ngành GD&ĐT năm học 2015-2016

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT

TỈNH BÌNH DƯƠNG

____________

Số: 1216/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

            Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch thi, lịch phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký dự tuyển

giáo viên tiếng Anh ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015 – 2016

________________

 Thực hiện theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015 – 2016,

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015 – 2016 thông báo lịch thi, lịch phỏng vấn đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên dạy môn tiếng Anh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông như sau:

Tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên dạy tiếng Anh (danh sách kèm theo) phải có mặt để tham dự kỳ thi, phỏng vấn theo quy định.

1. Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện Trường THPT Võ Minh Đức).

2. Thời gian:

- Ngày 16/7/2015:

Lúc 7 giờ 00: Thí sinh tập trung tại Hội trường B để sinh hoạt nội quy;

Từ 7 giờ 45 đến 8 giờ 15: Thi môn nghe, thời lượng 30 phút;

Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30: Thi môn viết, thời lượng 60 phút.

- Ngày 17/7/2015:

Thi môn nói: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

Phỏng vấn lần lượt từng thí sinh từ 5 phút đến 10 phút theo thứ tự số báo danh được ghi trong danh sách kèm theo.

3. Cấu trúc đề thi:

Ứng viên được kiểm tra năng lực ngôn ngữ tập trung vào 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ B2 châu Âu.

Bài nghe: Thời lượng 30 phút, gồm 4 phần.

Bài đọc hiểu: Thời lượng 30 phút, gồm 4 phần.

Bài viết: Thời lượng 30 phút, thí sinh viết 01 bài luận khoảng 250 từ theo 01 trong 20 chủ đề cho sẵn.

Bài nói: Thời lượng khoảng 10 phút (gồm 05 phút chuẩn bị, 03 phút trình bày, 02 phút trả lời câu hỏi của giám khảo), thí sinh chọn ngẫu nhiên 01 trong 20 chủ đề cho sẵn.

Đề nghị tất cả các thí sinh phải có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định để tham gia kỳ thi, phỏng vấn đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

 - Hội đồng tuyển dụng;

 - Sở GDĐT;

 - Sở Nội vụ;

 - Website Sở GDĐT;

 - Lưu: VT, TCCB, T.5.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT

Dương Thế PhươngNguồn: http://sgdbinhduong.edu.vn/

Người đọc
1011
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
danh sach ung vien thi tuyen mon tieng anh 2015-2016.xls
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1