Nội dung chi tiết
Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013
Nhằm khuyến khích bạn đọc tìm hiểu và nâng cao nhận thức về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Báo Pháp luật Việt Nam phát động cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam hàng ngày và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử . Cuộc thi diễn ra từ ngày 5/9 đến hết ngày 5/12/2014.
Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013

Nhằm khuyến khích bạn đọc tìm hiểu và nâng cao nhận thức về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Báo Pháp luật Việt Nam phát động cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam hàng ngày và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử . Cuộc thi diễn ra từ ngày 5/9 đến hết ngày 5/12/2014.

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013, bạn đọc vui lòng xem tại đâyhttp://baophapluat.vn/timhieuHP2013/timhieu.html

     Nguồn: http://sgdbinhduong.edu.vn/

Người đọc
680
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1