Nội dung chi tiết
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương lần 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018
Sáng ngày 04/11, Công đoàn ngành Giáo dục (CĐGD) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018 đánh giá hoạt động công tác Công đoàn từ tháng 8/2014 đến tháng 10/2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm còn lại của Quý IV/2014 và nhiệm vụ Quý I/2015.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương lần 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018
Sáng ngày 04/11, Công đoàn ngành Giáo dục (CĐGD) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018 đánh giá hoạt động công tác Công đoàn từ tháng 8/2014 đến tháng 10/2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm còn lại của Quý IV/2014 và nhiệm vụ Quý I/2015.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch CĐGD; ông Phạm Văn Thường, Phó Chủ tịch CĐGD; bà Lê Thị Thu Vân, ông Võ Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ và các thành viên trong Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương.

Tại hội nghị, thay mặt BCH CĐGD, ông Phạm Văn Thường, Phó Chủ tịch CĐGD đã báo cáo đánh giá hoạt động công tác Công đoàn từ tháng 8/2014 đến tháng 10/2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm còn lại của Quý IV/2014 và nhiệm vụ Quý I/2015.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Kim Chủ tịch CĐGD đã nhấn mạnh:  về việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài công lập đối với cấp Mầm non, Tiểu học; chú trọng hơn nữa về số liệu báo cáo, phân tích rõ, chi tiết các loại hợp đồng, việc kết nạp đoàn viên mới hiện nay, chủ yếu tính tự nguyện; Hội nghị cán bộ viên chức (ngoài các nội dung quy định của chương trình hội nghị), cần làm rõ, kỹ quy chế chi tiêu nội bộ, nội dung cam kết trách nhiệm hợp đồng tập thể và Nghị quyết hội nghị,…; đồng thời thông qua dự thảo Kế hoạch hành động của CĐGD tỉnh Bình Dương, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và dự thảo phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức Hội nghị tri ân, tuyên dương, nhà giáo kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà giáo tiêu biểu của Ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bình Dương qua 40 năm trưởng thành và phát triển (30/4/1975- 30/4/2014).

Hội nghị tiến hành thảo luận, đa số đại biểu thống nhất với báo cáo sơ kết tháng 8, 9 và tháng 10/2014 và nhiệm vụ trọng tâm của 02 tháng còn lại của Quý IV/ 2014 và Quý I/2015, dự thảo CĐGD tỉnh Bình Dương và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

(Công đoàn giáo dục)

Nguồn: http://sgdbinhduong.edu.vn/ 

Người đọc
637
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1