Nội dung chi tiết
Công đoàn Giáo dục Bình Dương: tập huấn cán bộ Công đoàn hè năm 2014
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hè năm học 2013-2014, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương khai mạc lớp tập huấn cán bộ Công đoàn hè năm 2014 tại trường THPT Võ Minh Đức vào sáng ngày 22/7.
Công đoàn Giáo dục Bình Dương: tập huấn cán bộ Công đoàn hè năm 2014
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hè năm học 2013-2014, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương khai mạc lớp tập huấn cán bộ Công đoàn hè năm 2014 tại trường THPT Võ Minh Đức vào sáng ngày 22/7.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở các Công đoàn trực thuộc gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công, Chủ tịch UBKT, Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị.

            
Ông Nguyễn Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn ngành phát biểu khai mạc

Nội dung chính lớp tập huấn là báo cáo kế hoạch thực hiện 07 chương trình Công đoàn ngành cho giai đoạn 2013 – 2018: Chương trình 1- Nâng cao đời sống văn hóa của Nhà Giáo và Người lao động; Chương trình 2 – Phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị, trường học; Chương trình 3 – Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của Nhà Giáo – người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Chương trình 4 – Quyên góp xây dựng nhà công vụ, giúp đỡ nhà giáo, người lao động ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Chương trình 5 – Phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn Giáo dục các cấp; Chương trình 6 – Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cán bộ Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương; Chương trình 7 – Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; và triển khai Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014; các nghị định mới của chính phủ về hoạt động công đoàn; nghiệp vụ công tác Tài chính mới của Công đoàn.

            

Dự kiến lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày 22 và 23/7.

(Công đoàn ngành)

Người đọc
694
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1