Nội dung chi tiết
120 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật ở các trường trung học
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn 120 câu hỏi – đáp, tình huống pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật ở các trường trung học nhằm tạo nguồn tư liệu phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật tại các trường trung học.
120 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật ở các trường trung học
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn 120 câu hỏi – đáp, tình huống pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật ở các trường trung học nhằm tạo nguồn tư liệu phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật tại các trường trung học.

Chủ đề các câu chuyện bao gồm:

Chủ đề 1. Một số quy định pháp luật dân sự đối với người chưa thành niên (25 câu)

Chủ đề 2. Một số quy định pháp luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên (25 câu)

Chủ đề 3. Một số quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên (15 câu)

Chủ đề 4. Một số quy định pháp luật tố tụng hình sự và thi hành án hình sự đối với người chưa thành niên (25 câu)

Chủ đề 5. Một số quy định của pháp luật lao động đối với người chưa thành niên (15 câu)

Chủ đề 6. Phòng, chống tệ nạn xã hội (15 câu)

Tập tin đính kèm : 
Người đọc
635
Nguồn
 
Chia sẻ
120 câu hỏi đáp trong trường THPT.doc.doc
Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1